photo DUCKFACER_zps25d4043e.png
16:31 shine.

shine.